Zobrazit menuSkrýt menu

Reedukační cvičení pro nápravu očních pohybů u dyslektických dětí

Autor: Svoboda, Pavel | Rok vydání: 2005 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika, Roč. 15, č. 1 (2005)
Plná dostupnost: ANO dyslexie, vizuální vnímání, dítě, obtíže při čtení, dysfunkce, vada zraku, cvičení, mladší školní věk, starší školní věk, děti, specifické poruchy učení

Článek věnovaný problematice reedukačních cvičení pro nápravu očních pohybů u dyslektických dětí.

Reedukační techniky zacílené na oblast vizuální percepce, které napomáhají nápravě u dětí se čtenářskými obtížemi. Problematika očních pohybů u dyslektiků v Česku. Náprava očních pohybů. Typy okulomotorických cvičení a práce s nimi. Uvedená cvičení by měla zejména stimulovat a rozvíjet správnou funkci očních pohybů, vizuální orientaci na pracovní ploše, zrakovou paměť a koncentraci pozornosti u dětí na 1. a 2. stupni základní školy.

Svoboda, Pavel. Reedukační cvičení pro nápravu očních pohybů u dyslektických dětí. Speciální pedagogika, 2005, 15(1), s. 11-20.

Problematikou specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie aj.) a jejich nápravě se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Renáty Faltýnové s názem "Problémy s učením"

- od Miloslavy Rutové s názvem "Kineziologie - náprava poruch učení u dětí".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS