Zobrazit menuSkrýt menu

Raná péče u rodin dětí s kombinovaným postižením : zkušenosti Střediska rané péče Tamtam FRPSP

Autor: Sobotová, Eva, Jungwirthová, Iva, Péčová, Martina | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Info zpravodaj : magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, Roč. 16, č. 2 (2008)
Plná dostupnost: NE neslyšící, výchova dítěte, speciální pedagogika, výchovné poradenství, sluchově postižený, kombinovaná vada, raná péče, dítě, případová sociální péče, sociální služba, případová studie

Autorky se zabývají problematikou výchovy dítěte s kombinovaným (vícečetným) postižením, kdy má dítě kromě sluchové vady ještě další zdravotní postižení. Pracovnice Střediska rané péče Tamtam v Praze (to poskytuje komplexní terénní sociální služby rané péče rodinám dětí se sluchovým postižením od 0 do 7 let věku dítěte) popisují zkušenosti a poznatky ze své praxe. Uvedeno i několik kazuistik.

Sobotová, Eva, Jungwirthová, Iva a Péčová, Martina. Raná péče u rodin dětí s kombinovaným postižením: zkušenosti Střediska rané péče Tamtam FRPSP. Info zpravodaj: magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, 2008, 16(2), s. 10-12.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS