Zobrazit menuSkrýt menu

Raná péče o děti se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením

Autor: Dunděrová, Martina | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami, Ostrava : Ostravská univerzita, 2009
Plná dostupnost: NE zrakově postižené děti, rodina, raná péče (služba), dítě, děti, postižení, handicap, oko, zrak, nevidomý, slepý, slabozraký

Příspěvek věnovaný problematice rané péče o děti se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením.

Dunděrová, Martina. Raná péče o děti se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 21-25. ISBN 978-80-7368-654-3.

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS