Zobrazit menuSkrýt menu

Raná péče - kvalita v terénní práci

Autor: Kudelová, Ivana | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami, 2009
Plná dostupnost: NE raná péče (služba), zdravotně postižené děti, sociální služby

Příspěvek ve sborníku zabývající se problematikou rané výchovné péče o zdravotně postižené děti.

Kudelová, Ivana. Raná péče - kvalita v terénní práci. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 117-123. ISBN 978-80-7368-654-3.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS