Zobrazit menuSkrýt menu

Raná intervencia v rodine s dieťaťom s mentálnym postihnutím

Autor: Orieščiková, Helena | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Slovenština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami, Ostrava : Ostravská univerzita, 2009
Plná dostupnost: NE mentálně postižené děti, rodina, raná péče (služba)

Příspěvek ve sborníku věnovaný problematice rané intervence v rodinách s mentálně postiženým dítětem.

Orieščiková, Helena. Raná intervencia v rodine s dieťaťom s mentálnym postihnutím. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 176-181. ISBN 978-80-7368-654-3.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS