Zobrazit menuSkrýt menu

Quality of life of childhood cancer survivors: handicaps and benefits

Autor: Blatný, Marek, Kepák, Tomáš, Vlčková, Irena, Štěrba, Jaroslav, Jelínek, Martin, Tóthová, Kristína, Pilát, Milan, Hrstková, Hana, Slezáčková, Alena, Sobotková, Veronika, Bartošová, Kateřina | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Angličtina
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Československá psychologie, Roč. 55, č. 2 (2011)
Plná dostupnost: NE Hrstková, Hana, dítě, děti, postižení, handicap, onkologie, rakovina, nádor, psychika, následky, výzkum, data, závěry

Psychosociální problémy po prodělané léčbě dětské malignity jsou vedle zdravotních problémů nejzávažnějšími následky protinádorové terapie. V předkládané studii jsou prezentována data z projektu „qolop“, prospektivní longitudinální studie kvality života dětí po léčbě náVýzkumné studie nádorového onemocnění (Quality of Life Longitudinal Study of Pediatric Oncology Patients). Jsou analyzována data od 91 bývalých onkologických pacientů (44 chlapců a 47 dívek) ve věku 9 – 19 let, která byla porovnána se skupinou dětí ze základních a středních škol v Jihomoravském kraji. Analýzy byly provedeny zvlášť pro mladší (9 – 12 let) a starší (13 – 19 let) věkovou skupinu. Autoři se zaměřili na co nejširší spektrum oblastí kvality života. Bývalým pacientům byl administrován dotazník MMQL (Minnesota-Minneapolis Quality of Life Instrument) a další metody, pomocí nichž autoři zjišťovali zapojení do běžných denních aktivit, vztahy mezi dětmi a rodiči a emoční pohodu vyjádřenou mírou depresivních symptomů. Děti po onkologické léčbě uváděly menší míru zapojení do sociálních aktivit (obě věkové skupiny) a zhoršený fyzický výkon (mladší děti), na druhou stranu lepší vztahy s rodiči (obě věkové skupiny) a dále nižší míru depresivity, lepší kognitivní výkon a vyšší míru celkové životní spokojenosti (starší děti).

Blatný, Marek [et al.]. Quality of life of childhood cancer survivors: handicaps and benefits. Československá psychologie, 2011, 55(2), s. 112-125. ISSN 0009-062X.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS