Zobrazit menuSkrýt menu

"Půjdu do školy"

Autor: Wernerová, Petra, Bozděchová, Tamara | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Komenský : časopis pro učitele základní školy, Roč. 136, č. 1 (2011/2012)
Plná dostupnost: NE přechod z mateřské na základní školu, mateřská škola, základní škola, spolupráce, spolupráce ve výchově, předškolní výchova, cíl výchovy, předškolní dítě, předškolní věk, školní adaptace, školní zralost, osobnostní a sociální výchova, komunikační výchova, rozvíjení schopností

Přechod z mateřské školy (MŠ) do základní (ZŠ) je pro dítě důležitým životním mezníkem. Na tento důležitý krok by měla dítě náležitě připravit MŠ. Dítě by se mělo naučit znát a dodržovat základní pravidla společenského chování a zvládat po krátkém odloučení od rodičů své city a reakce. Mělo by získat řečové schopnosti na takové úrovni, aby dokázalo řešit situace, vysvětlit, co se stalo, nebo požádat o pomoc. Některé MŠ proto navazují se ZŠ ve svém okolí spolupráci, aby mohly děti s jejich budoucím prostředím seznámit.

Wernerová, Petra a Bozděchová, Tamara. "Půjdu do školy". Komenský: časopis pro učitele základní školy, 2011, 136(1), s. 25-29. ISSN 0323-0449.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS