Zobrazit menuSkrýt menu

Psychosociální rizika rodin na dětské onkologii: kognitivní rozhovory nad dotazníkem PAT (Psychosocial Assesment Tool)

Autor: Wimmerová, Zuzana | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO Lacinová, Lenka, dítě, děti, postižení, handicap, choroba, nemoc, onemocnění, onkologie, onkologické onemocnění, dotazník, rizikový faktor

Tato studie popisuje proces kognitivních rozhovorů nad dotazníkem PAT, který slouží jako screening pro zjištění psychosociálních rizikových faktorů u rodin s onkologicky léčeným dítětem. Rozhovory byly zaměřeny především na ověření srozumitelnosti položek, identifikování možných problémů a porozumění uvažování respondenta nad položkami. Cílem bylo zvýšit budoucí návratnost a snížit riziko nevyplněných položek. Dotazováno bylo sedm rodičů na Klinice dětské onkologie FN Brno. Z celkových 80 položek neprošlo 53 žádnými změnami. Již před kognitivními rozhovory proběhlo v rámci českého překladu z anglického originálu 9 úprav kvůli českému kulturnímu kontextu a dalších 9 pro upřesnění významu položek. Na základě analýzy dat získaných od rodičů bylo provedeno dalších 12 úprav. Tento pretest proběhl v rámci implementace PATu do psychosociální praxe Kliniky dětské onkologie FN Brno.

Konzultant práce Lenka Lacinová.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS