Zobrazit menuSkrýt menu

Psychologie pro učitelky mateřské školy

Autor: Gillernová, Ilona, Mertin, Václav, Šturma, Jaroslav, Šulová, Lenka | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE Hoskovcová, Simona, dítě, děti, MŠ, mateřská škola, školka, psychika, odolnost, psychická odolnost, postižení, handicap, integrace, inkluze, Šturma, Jaroslav, Šulová, Lenka

Publikace k problematice chápání psychologie dětí v mateřských školách, pozornost je věnována rovněž rozvoji psychické odolnosti a postiženým dětem v rámci MŠ.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/26007/pdf.

  Úvod k druhému, rozšířenému a upravenému vydání

0. Několik slov místo předmluvy - Václav Mertin, Ilona Gillernová
1. Repetitorium vybraných poznatků vývojové psychologie - Lenka Šulová
2. Profesní kompetence učitelky mateřské školy a význam jejího rozvíjení - Ilona Gillernová
3. Jak přežít aneb Duševní hygiena jako součást profesní kompetence - Iva Stětovská
4. Děti a dospělí v procesu výchovy a vzdělávání - Vlasta Rezkova
5. Přehled pedagogicko-psychologické diagnostiky dětí předškolního věku - Anna Kuchařská
6. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí v interakci s dospělými - Eva Sírová
7. Úloha výživy ve vývoji osobnosti dítěte předškolního věku - Slávka Fraňková
8. Podpora sociálního a emocionálního vývoje dětí v mateřské škole - Ilona Gillernová
9. Nadané dítě v předškolním věku, jeho vyhledávání a rozvíjení - Lenka Hříbková
10. Cizí jazyky v mateřské škole - Marie Marxtová
11. Podpora a rozvoj čtenářských dovedností v předškolním věku - Václav Mertin
12. Integrace dětí se zdravotním postižením v mateřské škole - Jaroslav Šturma
13. Dítě v rodině - Ilona Gillernová
14. Dítě vyrůstající v bilingvní rodině - Lenka Šulová, Stefan Bartanusz
15. Adaptace dítěte na cizí kulturu a specifika interkulturní komunikace v prostředí mateřské školy - Monika Morgensternová
16. Dítě a současný mediální svět - Václav Mertin, Ilona Gillernová
17. Rozvoj psychické odolnosti předškolních dětí - Simona Hoskovcová
18. Příprava dítěte pro základní školu - problematika školní připravenosti - Václav Mertin

Mertin, Václav, a Gillernová, Ilona, eds. Psychologie pro učitelky mateřské školy. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2010. 247 s. ISBN 978-80-7367-627-8.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS