Zobrazit menuSkrýt menu

Psychologické zisky a ztráty rodičů dětí s mentálním postižením

Autor: Jan Vančura (Masarykova univerzita v Brně - Fakulta sociálních studií - Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny) | Rok vydání: Není znám | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Výzkumy
Plná dostupnost: ANO Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, postižení, handicap, mentální retardace, rodiče, úděl, kvalita života

Zdůraznění tématu pozitivního přínosu, který rodiče dětí s mentální postižením (vedle mnoha těžkostí také) prožívají, nemá být popřením náročnosti jejich situace nebo nevhodnou útěchou. Je spíše zamýšleno jako upozornění na oblast, které dosud nebyla ve výzkumu v naší zemi věnována pozornost a která by zřejmě měla být obsažena v uceleném pohledu na problematiku mentálního postižení. Poznatky o pozitivním přínosu dětí s mentálním postižením pro vlastní rodiče jsou důležité nejen pro novost tohoto tématu ve výzkumu. Poznatky z této oblasti mohou ovlivnit obecně rozšířenou představu o životě člověka s mentálním postižením, a tak možná i ovlivnit způsob, jakým jsou lidé s mentálním postižením ve společnosti přijímáni.

Počet stran: 14.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS