Zobrazit menuSkrýt menu

[Psychologické a sociálno-patologické prejavy detí a mládeže]

Autor: Prokešová, L., Man, František | Rok vydání: 2005 | Jazyk: Slovenština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Československá psychologie, Roč. 49, č. 1 (2005)
Plná dostupnost: NE děti a mládež, sociální deviace, psychopatologie

Článek typu recenze na: Turček, K.. Psychologické a sociálno-patologické prejavy detí a mládeže. -- Bratislava: Iris, 2003.

Prokešová, L. [Psychologické a sociálno-patologické prejavy detí a mládeže]. Československá psychologie, 2005, 49(1), 93-94. ISSN 0009-062X. Recenze na: Turček, K. Psychologické a sociálno-patologické prejavy detí a mládeže. Bratislava: Iris, 2003.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS