Zobrazit menuSkrýt menu

Psychická odolnost předškolního dítěte

Autor: Hoskovcová, Simona | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE Hoskovcová, Simona, dítě, děti, předškolní věk, mateřská škola, školka, psychika, stav, strach, stres, duševní zdraví, posílení, posilování

Publikace k problematice psychického vývoje a především psychické odolnosti dítěte předškolního věku. Jak ji posilovat? A co může psychickou odolnost dítěte vážně narušit?

Pro podrobné nahlédnutí do publikace je k dispozici odkaz na Google Books: http://books.google.cz/books?id=R9_4bi59ynIC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Hoskovcová, Simona. Psychická odolnost předškolního dítěte. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 160 s. Psyché. ISBN 80-247-1424-8.

Recenze na dílo: Pajer Chvistková, Lucie. [Psychická odolnost předškolního dítěte]. Psychologie dnes, 2006, 12(12), 39. ISSN 1212-9607. Recenze na: Hoskovcová, Simona. Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: Grada, 2006. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001019077&local_base=ANL.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS