Zobrazit menuSkrýt menu

Projekt Ruku v ruce

Autor: Knihovna Jiřího Mahena v Brně | Rok vydání: Není znám | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE Knihovna Jiřího Mahena v Brně, programy a projekty, postižené děti, postižená mládež, sociálně vyloučené děti, sociálně vyloučená mládež, integrovaná výchova a vzdělávání

Webové stránky projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně, jehož cílem byla tvorba a realizace uceleného systému vzájemně logicky propojených aktivit napomáhajících integraci dětí a mládeže s různými druhy handicapů (zrakově, tělesně a mentálně postižení) či dětí ze sociálně vyloučených skupin do společnosti. Byly vytvořeny tematické bloky besed přizpůsobené věku a typu handicapu. Vyvrcholením každého bloku se stal integrační program, jenž propojil děti s handicapy i děti z majoritní společnosti. Výstupy z projektu, metodické listy k jednotlivým tematickým blokům a integračním programům, byly zpracovány do podoby metodického materiálu, který je k dispozici veřejnosti (ke stažení online).

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS