Zobrazit menuSkrýt menu

Profesní orientace z pohledu žáků ZŠ praktické

Autor: Suchnová, Martina | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, škola, základní škola praktická, orientace, profese, práce, pracovní uplatnění, trh práce, mentální retardace

Diplomová práce se zabývá profesní orientací žáků základní školy praktické. Teoretická část práce je zpracována na základě studia a analýzy odborné literatury a shrnuje základní teoretické poznatky. V teoretické části jsou vymezeny pojmy mentálního postižení, jeho etiologie, klasifikace a diagnostiky. Navazuje charakteristika lehkého mentálního postižení v jednotlivých vývojových obdobích lidského života. Následně jsou předloženy možnosti edukace žáků s lehkým mentálním postižením a jeho legislativní vymezení. Blíže je zde představena problematika kariérového pora-denství, profesní orientace a středního vzdělávání. V praktické části je předloženo kvalitativní výzkumné šetření profesní orientace z pohledu žáků základní školy praktické. Při řešení zkoumané problematiky je uplatněna technika strukturovaného rozhovoru s žáky, analýza pedagogické dokumentace a kazuistika.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS