Zobrazit menuSkrýt menu

Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk

Autor: Souralová, Eva, Horáková, Radka, Langer, Jiří | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE hluchoslepí, nonverbální komunikace, tlumočení, hluchoslepí, výchova a vzdělávání, socializace, Česko, Souralová, Eva, DVD, postižení, handicap

Příručka k problematice osob s hluchoslepotou a komunikace s nimi prostřednictvím českého znakového jazyka.

(Vydáno v rámci projektu Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny.)

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://toc.nkp.cz/NKC/200902/contents/nkc20081805758_1.pdf.

Souralová, Eva a Horáková, Radka. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, ©2008. 79 s. ISBN 978-80-87218-08-2.

Tato publikace vyšla také jako DVD-ROM - Souralová, Eva, Horáková, Radka a Langer, Jiří. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. Vyd. 1. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, ©2008. 1 sv., 1 DVD-ROM. ISBN 978-80-87153-33-8.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS