Zobrazit menuSkrýt menu

Problematika edukace dospělých osob s mentálním postižením

Autor: Křížkovská, Petra, Müller, Oldřich | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika, Roč. 22, č. 2 (2012)
Plná dostupnost: NE vzdělávání dospělých, mentálně postižený, mentální retardace, pedagogika dospělých, speciální pedagogika, speciální vzdělávací potřeby, psychopedie, výzkum, výzkumná zpráva

Článek věnovaný problematice vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením.

Autoři textu se orientují na oblast sociálněpedagogické andragogiky psychopedické. Popisují výsledky výzkumného šetření realizovaného v Ústavu speciálněpedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci v letech 2011-2012. Východiska vzniku speciálně-pedagogické disciplíny, jejíž klientelu tvoří dospělí lidé s různým typem zdravotního postižení a osoby v seniorském věku. Nejzajímavější výzkumné poznatky. Návrh základních doporučení, která vznikla na základě zjištěných poznatků.

Křížkovská, Petra a Müller, Oldřich. Problematika edukace dospělých osob s mentálním postižením. Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2012, 22(2), s. 150-153. ISSN 1211-2720.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS