Zobrazit menuSkrýt menu

Příspěvek k výuce žáků se sluchovým postižením

Autor: Dlouhý, Martin, Dlouhá, Jana, Fejgl, Ladislav | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, Roč. 78, č. 5 (2012)
Plná dostupnost: NE žák, učitel, etika povolání, postižený, sluchově postižený, vada sluchu, handicap, tělesná výchova, pedagogická komunikace, vyučovací metoda, integrace žáka, výkon

Integrace dětí se sluchovým postižením do kolektivu pomocí různých pohybových aktivit. Doporučení pro učitele tělesné výchovy, jak těmto problémům předejít nebo je co nejvíc eliminovat. Pro jejich aplikaci je nutné vytvořit odpovídající učební podmínky, k nimž patří volba didaktického stylu a forem učitelova chování. Text článku se zaměřil na vybrané aspekty některých didaktických odlišností praktické výuky, například odlišná neverbální komunikace, jak zajistit napodobování, potřebné opakování, jaká je metoda pohybového úkolu nebo využití vedeného pohybu.

DLOUHÝ, Martin et al. Příspěvek k výuce žáků se sluchovým postiženímTělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, 2012, 78(5), s. 36-39. ISSN 1210-7689.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS