Zobrazit menuSkrýt menu

Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

Autor: Cvejnová, Jitka, Christou, Anna | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Multimediální nosič
Plná dostupnost: NE dítě, děti, rodina, rodič, rodiče, cizina, tuzemsko, čeština, jazyk, cizí jazyk, cizí země, cizinec, přistěhovalec, emigrant, imigrant, adaptace, zvyklosti, kurzy, výuka jazyka, psychika, vliv, následky, podpora, pomoc, začlenění, začleňování, integrace, inkluze, příběh, život, kvalita života, peníze, finance, dávka, zaměstnání, zaměstnávání, práce, druh pobytu, pobyt, pojištění, zdravotní péče, krizová situace, krizová intervence, škola, šikana, třída, kolektiv, azyl, detence, literatura, zdroj, informac

Cvičebnice češtiny s CD-ROMy k přípravě zkoušky z českého jazyka pro udělení trvalého pobytu v ČR.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/112204/pdf.

Cvejnová, Jitka et al. Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Vyd. 2. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. 140 s + 2 CD. Čeština pro cizince. ISBN 978-80-87652-90-9.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS