Zobrazit menuSkrýt menu

Připravenost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do základního vzdělávání

Autor: Bartesová, Jiřina | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO edukace, integrace, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenství, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, projektové vyučování, předškolní vzdělávání, základní vzdělávání

Diplomová práce je zaměřena na připravenost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na zvládnutí požadavků základního vzdělávání. Je členěna do čtyř částí. První tři kapitoly se zabývají terminologickými východisky, faktory, které ovlivňují proces edukace a specifiky rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání. Závěrečná kapitola obsahuje kvalitativní výzkum, vymezuje návaznost předškolního a základního vzdělávání. Součástí jsou kazuistiky dětí. Přílohou je třídní vzdělávací program mateřské školy a ukázky prací dětí z projektového vyučování.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS