Zobrazit menuSkrýt menu

Příprava učitelů na práci s žákem s cizím mateřským jazykem v běžné ZŠ

Autor: Hájková, Eva | Rok vydání: 2005 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pedagogická orientace, Roč. 2005, č. 2 (2005)
Plná dostupnost: NE multikulturní pedagogika, čeština, mateřský jazyk, vzdělávání učitelů, dítě cizí národnosti, dítě, cizinec, cizí jazyk, základní škola, studijní program

Se vzrůstajícím počtem žáků - cizinců v běžných třídách českých ZŠ se jako nejdůležitější aspekt integrace imigrantů jeví aspekt komunikační. Kvantitativní a zvláště kvalitativní změny v požadavcích na vyučování češtině předpokládají vývoj v didaktice češtiny samé, ale i určité obsahové změny v dosavadní přípravě učitelů, které by mohly vyústit ve vytvoření samostatného studijního programu učitelství češtiny jako jazyka cizího. Článek přináší základní obsahové teze přípravných programů.

Hájková, Eva. Příprava učitelů na práci s žákem s cizím mateřským jazykem v běžné ZŠ. Pedagogická orientace, 2005, 2005(2), s. 79-83.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS