Zobrazit menuSkrýt menu

Příprava mladých lidí z dětského domova na samostatný život. Role státního a nestátního neziskového sektoru v Praze a Středočeském kraji. [rukopis]

Autor: Bašeová, Jana | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dětské domovy, sociální integrace, neziskové organizace, sociální pomoc, státní správa, místní samospráva

Ve své práci se věnuji problematice přípravy mladých lidí z dětských domovů na samostatný život. Kladu si za cíl zjistit, jak jsou mladí lidé v Praze a Středočeském kraji, pocházející z dětských domovů, připraveni na samostatný život. Na základě dosavadních šetření vycházím z hypotézy, že jsou připraveni nedostatečně. V rámci dalších výzkumných otázek také zjišťuji, jakou roli v přípravě dané cílové skupiny hrají relevantní instituce státního sektoru a samosprávy a nestátní neziskové organizace. Zatímco v teoretické části své práce se zaměřuji zejména na činnost a kompetence jednotlivých resortů státního sektoru a samosprávy, v části empirické podrobně mapuji činnost relevantních neziskových organizací v Praze a Středočeském kraji, se zaměřením na Dům Naděje Vršovice. V závěru se vyjadřuji ke zjištěným poznatkům a vymezuji role státního a nestátního neziskového sektoru v dané oblasti.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS