Zobrazit menuSkrýt menu

Přínos činnosti Tyfloturistického oddílu pro dítě se zrakovým postižením školního věku [rukopis]

Autor: Hlebová, Dagmar | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO zrakové postižení, psychický vývoj, školní věk, Tyfloturistický oddíl, volný čas, dítě, děti, postižení, handicap, oko, zrak, nevidomý, slepý, slabozraký

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část (teoretická) zahrnuje definici zdravotního postižení, psychický vývoj dítěte, školní věk, potřeby a specifika vývoje dítěte se zrakovým postižením, charakterizuje činnost Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu. Druhá část (výzkumná) zkoumá postoje dětí a jejich rodičů, které využívají služeb Tyfloturistického oddílu, k nabízeným službám a přínos jeho činnosti. Jako metoda výzkumu bylo použito dotazníkové šetření a rozhovor.

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS