Zobrazit menuSkrýt menu

Prevence sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji

Autor: Adamová, Andrea | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Specializační vzdělávání ve školství, Ostrava : Ostravská univerzita, 2008
Plná dostupnost: NE Moravskoslezský kraj (Česko : 2000-), prevence, sociální deviace

Příspěvek ve sborníku zabývající se problematikou prevence sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji.

Adamová, Andrea. Prevence sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji. In: Specializační vzdělávání ve školství - pojetí a rozvoj profesního zdokonalování vedoucích pracovníků, výchovných poradců a preventistů sociálně patologických jevů: sborník z 8. konference s mezinárodní účastí při příležitosti 15. výročí založení .... 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 93-99. ISBN 978-80-7368-491-4.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS