Zobrazit menuSkrýt menu

Přehled statistických údajů ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení

Autor: Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Výzkumy
Plná dostupnost: ANO Dítě, děti, dospělý, postižení, handicap, zdravotně postižený, vývoj, počet, metodika, výzkum, analýza, výsledek, interpretace

Rok 2007: V roce 2007 poprvé vypracovalo VCIZP pro potřeby Národní rady osob se zdravotním postižením přehled statistických údajů vážících se přímo (nebo v souvislostech) na postavení osob se zdravotním postižením v České republice. Důvodem bylo konstatování, že Česká republika vstupuje do období relativně rozsáhlých změn řady svých společenských systémů. Tyto změny jsou součástí širších úprav označovaných obvykle jako „reforma veřejných financí", která se dotýká parametrů legislativního, ekonomického, podnikatelského i daňového prostředí. Z pohledu jednotlivých oblastí lidského života se připravují (nebo již byly zahájeny) korekce v systémech důchodového pojištění, poskytování zdravotní péče, nového způsobu poskytování sociálních dávek nebo proměny modelu sociálních služeb.

Počet stran: 11. http://www.vcizp.cz/doc/prehled-statistickych-udaju.pdf.

Rok 2010: Zpráva obsahující statistická data platná k roku 2010.

Počet stran: 154. http://www.vcizp.cz/doc/2010/STAT_ZP_2010_VCIZP.pdf.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS