Zobrazit menuSkrýt menu

Předškolní dítě a jeho svět

Autor: Šulová, Lenka, Zauche-Gaudron, Chantal | Rok vydání: 2003 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, rodina, rodič, rodiče, novorozenec, novorozeně, batole, kojenec, předškolní věk, mladší školní věk, vývoj, rozvoj, výchova, psychologie, vývojová psychologie

Monografie o vývojové psychologii dítěte v předškolním věku završuje desetiletou spolupráci katedry psychologie FF UK a skupiny dětských psychologů z Univerzity Le Mirail v Toulouse. Význam personálních vztahů pro dítě je popsán ve dvou odlišných věkových etapách 0-3 roky a 3-6 let. Autoři mapují vliv rodiny, vrstevnické skupiny a institucí na dítě, podrobně analyzují rozvoj jeho řeči. Studie rovněž zkoumají jak dítě řeší problémy, učí se vyrovnávat s novými životními nároky (netradiční je např. zařazení vývoje ?pojetí smrti? v předškolním věku). Texty jsou prezentovány vždy v českém i francouzském jazyce. Publikace je podnětná dvěma hledisky, vycházejícími z odlišné historie i celkového sociokulturního rámce vývoje dítěte v současné Francii a České republice.

ŠULOVÁ, Lenka a kol. Předškolní dítě a jeho svět = L'enfant d'âge préscolaire et son monde. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 471 s. ISBN 80-246-0752-2.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS