Zobrazit menuSkrýt menu

Přechod integrovaného žáka se zrakovým postižením z prvního na druhý stupeň základní školy

Autor: Ferdinandová, Anna | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, škola, základní škola, ZŠ, první stupeň, druhý stupeň, integrace, oko, zrak, nevidomý, slepý, slabozraký, asistent pedagoga

Přechod integrovaného žáka se zrakovým postižením z prvního na druhý stupeň základní školy“ se zabývá případovou studií žákyně s těžkým zrakovým postižením. V teoretické části jsou uvedeny odborné poznatky o zrakovém postižení, kompenzačních pomůckách a inkluzivním vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Praktická část obsahuje kazuistiku žákyně se zrakovým postižením. Popisuje a analyzuje vývoj její integrace na prvním a druhém stupni základní školy. Výsledky výzkumné části upozorňují na změny, které nastaly s přechodem žákyně na druhý stupeň, a na jejich vliv na žákyni, asistentku pedagoga i učitele.

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS