Zobrazit menuSkrýt menu

Právo být milován

Autor: Matějček, Zdeněk | Rok vydání: 2004 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Náhradní rodinná péče, Roč. 7, č.2 (2004)
Plná dostupnost: NE vztah rodiče-dítě, láska, potřeba lásky, dítě, rodinná výchova, citová deprivace, citový vztah, nedostatek, názor

Článek věnovaný problematice práva dítěte na lásku rodičů.

Dítě má právo být milováno" - právě za použití tohoto výroku se známý dětský psycholog omlouvá. Je přesvědčen, že z hlediska právního bychom v tomto případě neměli o právu mluvit. Stačí, když budeme říkat, že dítě má být milováno, že je potřeba, aby bylo milováno, že strádá, když není milováno. Jak potrestat rodiče, který své dítě nemá rád, jakými tresty, jakými donucovacími prostředky? Láska se nedá nařídit ani vyžadovat, tedy ani láska k dítěti ani dítěte k rodičům.

Matějček, Zdeněk. Právo být milován. Náhradní rodinná péče, 2004, 7(2), s.29.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS