Zobrazit menuSkrýt menu

Pravda o drogách

Autor: Řekni ne drogám - Řekni ano životu | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO Řekni ne drogám - Řekni ano životu, dítě, děti, dospělý, závislost, návyková látka, vliv, hrozba, nebezpečí, choroba, nemoc, onemocnění, riziko, prevence, léčba závislosti, drogy, pervitin, kokain, heroin, marihuana, LSD

Seriál o závislosti, působení na tělo, o nejrůznějších drogách, jejich účincích aj. Poznámka: Jde o reklamní spoty s titulky, jejichž původním jazykem je angličtina.

1. díl: Zjistěte pravdu - Mladí lidé mají často pocit, že jim drogy mohou zjednodušit život. Skutečnost je právě opačná. Zjistěte pravdu o drogách.

Délka videozáznamu: 00:00:47. http://www.tvmedicina.cz/kategorie/zavislost/454-pravda-o-drogach-1-zjistete-pravdu.

2. díl: Závislost po první dávce - Nebezpečí a zákeřnost některých drog spočívá v tom, že závislost na droze může u citlivých jedinců vzniknout už po první dávce.

Délka videozáznamu: 00:00:32. http://www.tvmedicina.cz/kategorie/zavislost/458-pravda-o-drogach-2-zavislost-po-prvni-davce.

3. díl: I jedna dávka škodí - Někdy může mít i jediná dávka drogy fatální účinky. Nikdo totiž dopředu neví, jak na danou drogu právě jeho tělo zareaguje.

Délka videozáznamu: 00:00:48. http://www.tvmedicina.cz/kategorie/zavislost/459-pravda-o-drogach-3-i-jedna-davka-skodi.

4. díl: Heroin - Heroin patří mezi nejrozšířenější tvrdé drogy. Je také jednou z nejagresivnějších. Fyzická závislost může vzniknout už po několika aplikacích. S injekčním užíváním heroinu se pojí také nebezpečí dalších nemocí, jako je žloutenka nebo infikace virem HIV.

Délka videozáznamu: 00:01:07. http://www.tvmedicina.cz/kategorie/zavislost/463-pravda-o-drogach-4-heroin.

5. díl: LSD - LSD je známá halucinogenní droga. V minulosti se využívala k experimentům v psychiatrii. Dlouhodobé užívání může vyvolat psychózy, schizofrenii, epileptické záchvaty. Mohou se objevit i sebevražedné tendence.

Délka videozáznamu: 00:00:34. http://www.tvmedicina.cz/kategorie/zavislost/464-pravda-o-drogach-5-lsd.

6. díl: Crack - Crack je převážně v USA rozšířenou variantou kokainu. Rozdíl je v tom, že se nešňupe, ale kouří. Je také podstatně levnější, a proto dostupnější. Jeho hlavním nebezpečím je vysoká návykovost. Už po nekolika měsících vyvolává silnou psychickou závislost.

Délka videozáznamu: 00:01:03. http://www.tvmedicina.cz/kategorie/zavislost/494-pravda-o-drogach-6-crack 

7. díl: Ritalin - Milionům hyperaktivních dětí na světě předepisují lékaři Ritalin. Lék jim má pomoci v soustředění a zklidnění. Svým chemickým složením je ale velmi podobný "pouličním" drogám, jako je pervitin nebo kokain. U některých dětí hrozí vznik závislosti, poruchy spánku, ztráta chuti k jídlu, poruchy růstu, deprese. Byly zaznamenány dokonce i děsivé halucinace.

Délka videozáznamu: 00:00:33. http://www.tvmedicina.cz/kategorie/zavislost/495-pravda-o-drogach-7-ritalin.

8. díl: Závislost na lécích - Závislost nemusí způsobovat jen ilegální drogy, alkohol a nikotin. Nebezpečné jsou i léky na předpis. Návyk nejčastěji vyvolávají přípravky na uklidnění a na spaní, léky proti úzkosti a proti bolesti. Navozují stav ospalosti, otupělosti a útlumu, při předávkování pak mohou vést až k hlubokému bezvědomí a smrti.

Délka videozáznamu: 00:01:04. http://www.tvmedicina.cz/kategorie/zavislost/496-pravda-o-drogach-8-zavislost-na-lecich.

9. díl: Pervitin - Mezi nejrozšířenější drogy na území bývalého Československa patří pervitin, neboli metamfetamin. Pro narkomany je lákavé, že se dá snadno vyrobit podomácku z dostupných léků. Velmi rychle vzniká silná psychická závislost. Působení drogy poškozuje vnitřní orgány, celkově vyčerpává tělo a mění psychiku - častým následkem je paranoia a psychóza.

Délka videozáznamu: 00:00:32. http://www.tvmedicina.cz/kategorie/zavislost/497-pravda-o-drogach-9-pervitin.

10. díl: Extáze - Extáze patří mezi uměle připravené drogy. Vypadá jako neškodná pilulka, která vyvolává pocity radosti a porozumění s okolím a stimuluje organismus k fyzickým výkonům. Může však vést k fyzickému vyčerpání a dehydrataci a často je předstupněm k tvrdším drogám.

Délka videozáznamu: 00:00:33. http://www.tvmedicina.cz/kategorie/zavislost/527-pravda-o-drogach-10-extaze.

11. díl: Kokain - Kokain je považován za drogu modelek a bohatých lidí, protože je hodně drahý. Vyvolává povzbuzení, dobrou náladu, velkou fyzickou a psychickou výdrž. Způsobuje nechuť k jídlu a hubnutí. Při častém užívání vyvolává velké psychické potíže - nespavost, úzkost, vztahovačnost i výbuchy agresivity. Závislost na kokainu vzniká dříve, než např. u pervitinu.

Délka videozázánamu: 00:01:03. http://www.tvmedicina.cz/kategorie/zavislost/528-pravda-o-drogach-11-kokain.

12. díl: Alkohol - Jednou z legálních drog je v našem kulturním okruhu alkohol. Je součástí oslav a volného času většiny společnosti. Právě kvůli široké dostupnosti je extrémně nebezpečný. Pořídit si alkohol je snadné, závislost často dlouho probíhá nepozorovaně pod maskou společenského pití. Pod vlivem alkoholu je způsobena velká část vážných dopravních nehod.

Délka videozáznamu: 00:00:35. http://www.tvmedicina.cz/kategorie/zavislost/529-pravda-o-drogach-12-alkohol.

13. díl: Marihuana - Jednou z nejrozšířenějších, ale také nejvíce kontroverzních drog je marihuana. Zatímco jedni volají po její legalizaci a argumentují menší společenskou nebezpečností, než má například legální alkohol, jiní upozorňují, že zdravotní riziko je stejné nebo dokonce větší, než v případě kouření cigaret, a navíc může být marihuana úvodem k dalším drogám.

Délka videozáznamu: 00:00:33. http://www.tvmedicina.cz/kategorie/zavislost/553-pravda-o-drogach-13-marihuana.

14. díl: Ředidla - Mezi legální látky, které jsou často zneužívány narkomany, patří ředidla, lepidla, rozpouštědla. Asi nejznámější je toluen. Tyto látky jsou rozšířeny především v nižších sociálních skupinách a mezi nejmladší populací, jsou známy i případy dětí ve věku 12-13 let. Nebezpečí ředidel spočívá především v prudkém a rychlém ničivém účinku na mozek a nervovou soustavu. Hrozí poškození ledvin a jater, ubývání mozkové tkáně a demence.

Délka videozáznamu: 00:00:33. http://www.tvmedicina.cz/kategorie/zavislost/554-pravda-o-drogach-14-redidla.

15. díl: Drogy zabíjí - Lidé na celém světě zneužívají obrovské množství různých legálních i nelegálních látek ke změnám stavu vědomí. V seriálu, který tímto dílem končí, jsme si představili jen některé z nich. Drogy jsou různé, mají různý původ i různé účinky. Jedno ale mají společné - ohrožují lidské zdraví, společenské fungování a v mnoha případech i život.

Délka videozáznamu: 00:01:07. http://www.tvmedicina.cz/kategorie/zavislost/555-pravda-o-drogach-15-drogy-zabiji.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS