Zobrazit menuSkrýt menu

Práva dětí pro všechny - hodnocení dodržování Úmluvy OSN o právech dítěte u dětí s mentálním postižením - Národní zpráva České republiky

Autor: Šiška, Jan a Latimierová, Camille | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Výzkumy
Plná dostupnost: ANO Dítě, děti, ohrožení, týrání, zneužívání, práva dětí, úmluva, OSN, postižení, handicap, mentální retardace, dodržování, respektování, výzkum, zpráva, Šiška, Jan

Kvalifikovaně lze odhadnout, že v členských státech Evropské unie žije přibližně jeden milion dětí s mentálním postižením. I po uplynutí dvaceti let od přijetí Úmluvy o právech dítěte (dále též Úmluva), (OSN, 1991) zůstávají tyto děti zvláště ohrožené zneužíváním, negativními předsudky, segregací ve vzdělávání, nekvalitními sociálními službami a horší zdravotní péčí a to napříč Evropou.

Počet stran: 30.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS