Zobrazit menuSkrýt menu

Prášky problémy neřeší

Autor: Česká televize - Rodina a já | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO Česká televize, Rodina a já, dítě, rodič, potomek, prášky, pilulky, návyková látka, předávkování, analgetika, antidepresiva

Mnozí, kteří se potýkají s pracovními, zdravotními a psychickými potížemi, řeší nesnesitelné zátěže a deprese pomocí prášků na uklidnění, spaní, zmírnění bolesti nebo antidepresivy. Neuvědomu-jí si, že časem tyto "berličky" způsobují závislosti, které s sebou nesou další potíže. Následky stavů, do nichž se závislí na medikamentech dostávají, poškozují nejen je, ale i jejich okolí, pracovní i rodinné vztahy a přetvářejí plíživě, ale neodvratně jejich osobnost. Hostem ve studiu bude mj. psychoterapeut Jan Jílek.

Délka videa: 00:19:58.

Poznámka: Chybí část první věty úvodního uvítání moderátorem.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS