Zobrazit menuSkrýt menu

Přání a možnosti sekundárního vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením

Autor: Grösslová, Alžběta | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, vzdělávání, vzdělání, střední vzdělání, možnost

Práce je členěna do tří kapitol, které jsou rozděleny ještě na čtyři další podkapitoly. První kapitola se zaobírá obecnou charakteristikou mentálního postižení v historii, jeho etiologií a jeho vlivu v průběhu dospívání. Druhá kapitola pojednává o rodině dítěte s mentálním postižením. Jak se staví rodiče a sourozenci k narození a životu s dítětem s mentálním postižením. Jak na tyto lidi pohlíží společnost a jaké se jim a jejich rodinám dostává podpory. Hlavním tématem třetí kapitoly je sekundární vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, jejich volného času, mezilidských vztahů a sociálních služeb. Poslední kapitola je věnována výzkumné části. V úvodu jsou popsány metody šetření a výzkumní informanti. V další části je popis vlastního šetření výzkumu a jeho závěry.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS