Zobrazit menuSkrýt menu

Praktické problémy účasti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově

Autor: Bartoňová, Radka, Ješina, Ondřej | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, Roč. 77, č. 6 (2011)
Plná dostupnost: NE tělesná výchova, tělesný handicap, forma výuky, vyučovací metoda, integrace žáka, učební osnovy, školní vzdělávací program, individuální přístup, speciální vzdělávací potřeby, zákonodárství, inkluze

Vzhledem k nárůstu počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, integrovaných v běžných školách, vzrostla potřeba podpory integračních tendencí ve školní tělesné výchově. Autoři se v textu zabývají problémy, které integrace přináší: zřízení speciálně pedagogických center, legislativní rámec, formy integrované tělesné výchovy ve školní praxi, tvorba individuálního vzdělávacího plánu, diagnostika pohybových dovedností, diagnostika prostředí, slovní hodnocení. Ukázky příkladů modifikovaného učiva.

Bartoňová, Radka a Ješina, Ondřej. Praktické problémy účasti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, 2011, 77(6), s. 27-31. ISSN 1210-7689.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS