Zobrazit menuSkrýt menu

Práca s integrovanými žiakmi v ZŠ s MŠ Bohdanovce, alebo, Integrujme zmysluplne

Autor: Juhás, Ladislav | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Slovenština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Komenský : časopis pro učitele základní školy, Roč. 136, č. 3 (2011/2012)
Plná dostupnost: NE postižený, mentálně postižený, porucha učení, speciální vzdělávací potřeby, žák, vzdělávání, individuální přístup, hodnocení žáka, klasifikace, integrace žáka, základní škola, Slovensko, Bohdanovce

Příklad slovenské základní školy v Bohdanovcích, kde se věnují integraci 32 žáků s poruchou učení a lehčím mentálním postižením. Každý tento žák je vzděláván podle vlastního vzdělávacího plánu, při hodnocení a klasifikaci musí učitel zohledňovat žákovo postižení, integrovaní žáci dostávají stejné vysvědčení jako všichni ostatní žáci atd.

Juhás, Ladislav. Práca s integrovanými žiakmi v ZŠ s MŠ Bohdanovce, alebo, Integrujme zmysluplne. Komenský: časopis pro učitele základní školy, 2011/2012, 136(3), s. 18-20. ISSN 0323-0449.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS