Zobrazit menuSkrýt menu

Postoje žáků II. stupně základních škol Moravskoslezského kraje k integrovanému spolužákovi

Autor: Horká, Anna | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO žák s tělesným postižením, integrace, inkluze, vzdělávání žáků s tělesným postižením, poradenské služby, dětská mozková obrna, svalová dystrofie, postoje

Diplomová práce je zaměřena na problematiku integrace žáků s tělesným postižením do běžných základních škol v Moravskoslezském kraji. Teoretická část poukazuje na základní vymezení pojmů tělesného postižení. Uvádíme zde vybrané druhy tělesného postižení, psychologické zvláštnosti a průřez historickým vývojem péče o jedince s tělesným postižením. Druhá teoretická kapitola vymezuje základy integraceinkluze, podmínky vzdělávání žáků s tělesným postižením v České republice a poradenské služby. Empirická část zahrnuje výzkumné šetření, které bylo realizováno na II. stupni základních škol Moravskoslezského kraje, kde probíhá integrace žáků s tělesným postižením. Cílovou skupinou dotazníkového šetření byli spolužáci integrovaného.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS