Zobrazit menuSkrýt menu

Postoje učitelů základní školy ke školní integraci

Autor: Vidláková, Radka | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO integrace, poradenská pracoviště, učitel, žák, dítě, rodina, jedinec s handicapem, individuální vzdělávací plán, specifické poruchy učení, tělesné postižení, zrakové postižení, postižení sluchu, mentální postižení

Diplomová práce „Postoje učitelů základní školy ke školní integraci“ se zabývá problematikou integrace na základní škole a postoji učitelů základní školy k integraci. Teoretická část je zaměřena na pojem integrace obecně, její vývoj v České republice a právní úpravu. Dále je pozornost věnována dětem, rodičům a pedagogům ve spojení s integrací a v neposlední řadě je zde nastíněna výchova a vzdělávání ve speciální pedagogice. Součástí práce je výzkum, který je zaměřen na postoje učitelů k integraci žáků na základní škole.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS