Zobrazit menuSkrýt menu

Postoj veřejnosti k dobročinným sbírkám

Autor: Adámek, Karel | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Dárcovství | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dárcovství, dar, sponzoring, rozdíl, peníze, finance, dárce, kontrola, nakládání, účetnictví, daně, daň, veřejná sbírka, veřejnost, postoj

Bakalářská práce se věnuje dobročinným sbírkám a jejich vnímání současnou společností. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje pojmy spojené s dobročinností, popisuje legislativní úpravu veřejných sbírek v ČR, jednotlivé typy realizace, jejich vývoj po roce 1989 a prezentuje dlouhodobé a známé veřejné sbírky. Dále se práce zabývá neziskovými organizacemi, jakožto organizátory veřejných sbírek a finančními zdroji neziskových organizací. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na kvantitativní výzkum týkající se postojů české veřejnosti k dobročinným sbírkám. Výzkum byl proveden dotazníkovým šetřením.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS