Zobrazit menuSkrýt menu

Postavení a postoje dlouhodobě usazených migrantů a migrantek v České republice

Autor: Sokačová, Linda | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Výzkumy
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, rodina, rodič, rodiče, cizina, tuzemsko, čeština, jazyk, cizí jazyk, cizí země, cizinec, přistěhovalec, emigrant, imigrant, adaptace, zvyklosti, kurzy, výuka jazyka, psychika, vliv, následky, podpora, pomoc, začlenění, začleňování, integrace, inkluze, příběh, život, kvalita života, peníze, finance, dávka, zaměstnání, zaměstnávání, práce, druh pobytu, pobyt, pojištění, zdravotní péče, krizová situace, krizová intervence, škola, šikana, třída, kolektiv, azyl, detence

Výzkum Poradny pro občanství/ Občanská a lidská práva (červen 2012 - říjen 2013) se zaměřoval na dlouhodobě usazené migranty a migrantky v České republice. Hlavním cílem bylo zmapovat postavení a postoje těch, kteří zde žijí čtyři a více let, mají trvalý pobyt nebo občanství. Stranou nezůstali ani ti, kteří se již narodili na území České republiky a mají alespoň jednoho z rodičů cizince. Práva spojená s trvalým pobytem jsou téměř totožná jako ta, která mají čeští občané. Pro postavení a vnímání cizinců však nehrají roli pouze formální práva, ale také postoje české společnosti, zaměstnavatelů atp. Postavení migrantů a migrantek ovlivňuje jejich etnická a kultuní příslušnost, země původu, znalost českého jazyka, úroveň vzdělání a také šíře sociálních sítí a kontaktů, které cizinci mají v české společnosti.

Počet stran: 45.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS