Zobrazit menuSkrýt menu

Poskytování podpory ve vzdělávání žákům se sluchovým postižením: systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

Autor: Barvíková, Jana | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Gong: časopis sluchově postižených, Roč. 44, č. 4-6, 2015
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, sluch, ucho, sluchové postižení, postižení sluchu, nedoslýchavý, neslyšící, hluchý, inkluze, integrace, podpora, pomoc

Informace o možnostech vzdělávání pro žáky se sluchovým postižením. Výhody speciálních škol, které žákům poskytují veškerý speciálně pedagogický komfort - aprobované surdopedy, speciální metody práce, nízký počet žáků ve třídách, kompenzační pomůcky, výuka prostřednictvím českého znakového jazyka aj. Inkluzivní vzdělávání žáků v běžných mateřských, základních a středních školách s podporou pracovníků speciálně pedagogických center. Projekt Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, informační materiály o podpůrných opatřeních pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání. Jakým způsobem lze poskytovat podpůrná opatření v průběhu celého vzdělávání takto postižených žáků.

Barvíková, Jana. Poskytování podpory ve vzdělávání žákům se sluchovým postižením: systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Gong: časopis sluchově postižených, 2015, 44(4-6), s. 29. ISSN 0323-0732.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS