Zobrazit menuSkrýt menu

Poruchy autistického spektra: poruchy vyvíjejícího se mozku

Autor: Ošlejšková, Hana | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 9, č. 2 (2008)
Plná dostupnost: ANO autismus, autistické spektrum, neurovývojové vady, Aspergerův syndrom, pervazivní vývojové poruchy, PAS, poruchy autistického spektra

Článek prezentuje základní a komplexní přehled současných informací o problematice autismu, jeho klasifikaci, etiopatogenezi, diagnostické schéma, diferenciální diagnostiku a terapii. Je určen praktickým lékařům pro děti a dorost, kteří se s touto velmi závažnou poruchou mnoha psychických funkcí u dětských pacientů často setkávají z lékařů jako první.

The report has given a basic and complex survey of contemporary information concerning the problems of autism, its classification, etiopathogenesis, diagnostic algorithm, differential diagnosis and therapy. It is determined to general practitioners working with children and adolescents because they, as the first of physicians, often meet this highly severe disturbance of many psychic functions occurring in children patients.

K problematice mentálního postižení je na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce s články o mentální retardaci pod názvem "Děti s mentálním postižením"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS