Zobrazit menuSkrýt menu

Portus Praha

Autor: Hana Kosová | Rok vydání: 2014 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO Hana Kosová, YouTube, dítě, děti, dospělý, postižení, handicap, sdružení, Portus, zaměstnávání, inkluze, integrace, začlenění, začleňování

Cílem sdružení je vytváření plnohodnotného životního prostoru pro lidi s mentálním či jiným postižením, napomáhat tomu, aby lidé s postižením nebyli vyčleňováni z naší společnosti, nýbrž mohli žít v běžném prostředí uprostřed ostatních lidí. K naplnění tohoto cíle je potřeba vytvářet především vhodné formy bydlení a souvisejících sociálních služeb (například chráněné či podporované bydlení). Druhou důležitou oblastí je otázka zaměstnávání, které je možné zajistit například v chráněných dílnách nebo formou podporovaného zaměstnávání na běžném trhu práce.

Délka videozáznamu: 00:06:05.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS