Zobrazit menuSkrýt menu

Pomoc dětským obětem domácího násilí

Autor: Hurychová, Eva | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Učitelské noviny, 2016, roč. 119, č. 10
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, škola, školská sociální práce, sociální práce, zázemí, docházení, učitel, pedagog, terénní práce, dítě, děti, matka, rodina, rodič, rodiče, tyran, týrání, násilí, domácí násilí, příčiny, příznaky, symptomy, násilník, Policie ČR

Článek k problematice vyrůstání a vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, přesněji z rodinného prostředí zatíženého domácím násilím.

HURYCHOVÁ, E. Pomoc dětským obětem domácího násilí. Učitelské noviny, 2016, roč. 119, č. 10, s. 13. ISSN  0139-5718.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS