Zobrazit menuSkrýt menu

Pojetí rané péče u dětí s těžkým postižením

Autor: Muzikářová, Marie | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO těžké postižení, raná péče u dětí s těžkým postižeá slova, těžké postižení, raná péče u dětí s těžkým postižením v Německu a v České republice, situace rodiny s postiženým dítětem

Diplomová práce se věnuje problematice rané péče ve Spolkové republice Německo a v České republice se zaměřením na děti s těžkým postižením. Vznikla analýzou dokumentů a odborné literatury a jejich komparací. Je zde prezentována organizace a struktura rané péče v Německu. U těžce postižených dětí je kladen důraz na utváření všedního dne, neboť ten má význam pro jejich další vývoj. Rodiče mají být respektováni jako rovnocenní partneři týmu RP a mají být posíleny jejich kompetence (empowerment). Kontakt mezi odborníky a rodinou probíhá na etickém základě.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS