Zobrazit menuSkrýt menu

Pohľad psychológa na sociálnu integráciu sluchovo postihnutých detí predškolského veku

Autor: Kročanová, Ľubica | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Slovenština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika, Roč. 17, č. 3 (2007)
Plná dostupnost: NE sluchově postižené děti, předškolní věk, děti předškolního věku, sociální integrace, integrovaná výchova a vdělávání

Článek poskytující pohled psychologa na sociální integraci sluchově postižených dětí předškolního věku.

Problematika sociální integrace postižených dětí, podmínky ovlivňující kvalitu integračního procesu, zkušenosti a poznatky z individuálního začleňování předškolních dětí se sluchovým postižením mezi zdravé vrstevníky. Výsledky posuzování sociálně-psychologických, kognitivních a vývojových aspektů včasné integrace postižených dětí. Výsledky dotazníkového průzkumu mezi rodiči a učitelkami MŠ. Nedostatky v praktické realizaci integrace.

Kročanová, Ľubica. Pohľad psychológa na sociálnu integráciu sluchovo postihnutých detí predškolského veku. Speciální pedagogika, 2007, 17(3), s. 150-159. ISSN 1211-2720.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS