Zobrazit menuSkrýt menu

Podporované zaměstnávání jako možnost integrace osob s mentálním postižením [rukopis] : bakalářská práce

Autor: Fleischhansová, Pavla | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO zdravotně postižení, péče o lidi s postižením, mentálně postižení, sociální integrace, podporované zaměstnávání

Tuto práci s názvem „Podporované zaměstnávání jako možnost integrace osob s mentálním postižením“ jsem zpracovala jako závěrečnou práci v rámci absolvování studijního programu Sociální práce. Práce je zaměřena na problematiku integrace osob s mentálním postižením. Mentální postižení je charakterizováno z hlediska příčin, hlavních znaků a také je uvedena klasifikace tohoto postižení dle MKN-10. Následně je nastíněna problematika vzdělávání osob s mentálním postižením, pedagogická integrace a cíle vzdělávacího procesu. Jsou zde popsány předpoklady (legislativní zázemí, rodina, osobnost integrovaného člověka) pro realizaci integrace osob s mentálním postižením. Integrované vzdělávání umožňuje přípravu na budoucí povolání osobám s mentálním postižením. Přesto se hledají další cesty k tomu, aby tato část populace nalezla uplatnění na otevřeném trhu práce a mohla se co nejúspěšněji začlenit do společnosti osob bez postižení. Proto existuje v ČR program podporovaného zaměstnávání, který představuje důležitou aktivitu v integračním procesu. Je zde popsán vývoj, základní principy a celý proces podporovaného zaměstnávání. Tato služba je realizována neziskovými organizacemi, proto je zde uvedena charakteristika o.s. Rytmus, jeho poskytovaných služeb, cílů a využití služeb u vybraných uživatelů.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS