Zobrazit menuSkrýt menu

Podpořme darování kostní dřeně

Autor: Hana Kosová | Rok vydání: 2014 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO Hana Kosová, YouTube, Policie ČR, dítě, děti, dospělý, choroba, nemoc, onemocnění, rakovina, leukemie, kostní dřeň, dárcovství, Český národní registr dárců kostní dřeně

Kampaň Policie České republiky k získání nových dobrovolníků pro zápis do Českého národního registru dárců dřeně. Více na http://www.policie.cz/clanek/pomahame-druhym-podporme-darovani-kostni-drene.aspx.

Délka videozáznamu: 00:02:18. https://www.youtube.com/watch?v=CyNN3cYJDfA.

Ve středu 12. června 2014 proběhl v parku Gustava Mahlera v Jihlavě již šestý ze série koncertů Hudby Hradní stráže a Policie České republiky v rámci kampaně „Podpořme darování kostní dřeně". Záštitu nad celou akcí převzal hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a primátor statutárního města Jihlava Jaroslav Vymazal. Koncert pak společně s panem primátorem zahájil ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina plk. Radek Malíř, který vyzdvihl důležitost zapojení Policie České republiky do obdobných projektů. Koncertem provázela moderátorka Českého rozhlasu v Brně Monika Brindzáková a svým zpěvem jej obohatili sólisté Hudby Hradní stráže a Policie České republiky Ivana Brožová a Tomáš Savka. Během koncertu měli policisté, ale i další posluchači mimořádnou příležitost se okamžitě zapsat do Českého národního registru dárců dřeně. Na místě byl přítomen zdravotnický tým z nemocnice Pelhřimov pod vedením Věry Šilerové. Této možnosti celkem využilo 30 policistů. Protože cílem kampaně a koncertů, které ji provází, je získat nové dobrovolníky pro zápis do Českého národního registru dárců dřeně mohlo být pro posluchače koncertu motivací také vystoupení Věry Šilerové z nemocnice v Pelhřimově, která informovala o významu registru, a zejména dárce kostní dřeně, policisty, poručíka Jakuba Nováka z Olomouckého kraje, který v loňském roce díky rozhodnutí vstoupit do registru dárců kostní dřeně dostal šanci zachránil život neznámému člověku. 
V rámci kampaně Podpořme darování kostní dřeně našlo odvahu k registraci 40 příslušníků Krajského ředitelství policie a Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina přímo v Pelhřimovské nemocnici. Do dnešního dne se tedy kraj Vysočina může pyšnit 70 nově zaregistrovanými dobrovolníky.

Délka videozáznamu: 00:03:47. https://www.youtube.com/watch?v=fZxiOidcZco.

V rámci Dne s policií v Liberci proběhlo dne 18. června na náměstí dr. Eduarda Beneše, za přítomnosti náměstka ministra vnitra Mgr. Lubomíra Metnara a hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, slavnostní předávání medailí a dalších ocenění policistům a zaměstnancům policie Libereckého kraje a jejím partnerům, včetně kolegů ze Saska a Polska.
Vyvrcholením celého dne byl promenádní koncert Hudby hradní stráže a Policie České republiky, který byl součástí série koncertů v rámci kampaně Policie České republiky „Podpořme darování kostní dřeně". Úvodního slova se společně s primátorkou statutárního města Liberec Martinou Rosenbergovou, která zároveň převzala nad koncertem záštitu ujal ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Vladislav Husák. Také policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje se zapojili do probíhající kampaně Podpořme darování kostní dřeně, jejímž cílem je získávání nových dobrovolných dárců krvetvorných buněk, a desítka z nich si dohodla společnou registraci v Liberecké nemocnici. Impulsem pro přítomné mohl být mimo jiné příběh prap. Mgr. Jana Sajnera, středočeského policisty z obvodního oddělení Slaný, který darováním své kostní dřeně zachránil život nemocné matce dvou dětí. O významu registru dárců kostní dřeně, podmínkách vstupu do něj a potřebnosti transplantace kostní dřeně promluvila staniční sestra transfúzního oddělení Krajské nemocnice Liberec paní Valerie Fojtová. Pozornost této aktivitě Policie České republiky věnuje také vedení Ministerstva vnitra.

Délka videozáznamu: 00:03:34. https://www.youtube.com/watch?v=8JNHFasfeCM.

Sedmá zastávka ze série koncertů Hudby Hradní stráže a Policie České republiky v rámci kampaně "Podpořme darování kostní dřeně" se uskutečnila 17. června 2014 v Pardubicích na Pernštýnském náměstí. Záštitu nad akcí, jejímž cílem je získat nové dobrovolníky pro zápis do Českého národního registru dárců dřeně a to nejen z řad policistů, převzal hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, PhD., primátorka statutárního měta Pardubice MUDr. Štěpánka Fraňková a ředitel Krajského ředitelství policie Pardubického kraje plk. Mgr. Jan Švejdar. Událost, včetně předchozího předávání ocenění policistům Pardubického kraje, svojí přítomností podpořil také policejní prezident plk. Mgr. Tomáš Tuhý, který nad celým projektem drží záštitu. Koncertem provázel moderátor Českého rozhlasu v Karlových Varech Petr Čimpera a jako sólisté Hudby Hradní stráže a Policie České republiky vystoupili Ivana Brožová a Tomáš Savka v jejichž podání zazněli například melodie z nové nahrávky orchestru, která je věnována českým filmům a seriálům s policejní a četnickou tématikou. Koncertu byli přítomni také někteří z 27 policistů, kteří aktivně reagovali na probíhající kampaň a v minulých dnech již absolvovali zápis do registru dárců kostní dřeně. Za všechny vystoupil ppor. Miloslav Trunec, zástupce vedoucího pohotovostního a eskortního oddělení Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, z jehož útvaru vstoupilo do registru dárců kostní dřeně 11 policistů včetně jeho samotného. Protože záměrem kampaně Podpořme darování kostní dřeně je nábor nových dobrovolných dárců krvetvorných buněk, mohlo být pro přítomné motivací vystoupení prap. Přemysla Krátkého, policisty odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, který darováním své kostní dřeně velkým dílem přispěl k záchraně neznámého lidského života. O významu registru dárců kostní dřeně, podmínkách vstupu do něj a potřebnosti transplantace kostní dřeně informovala MUDr. Jitka Černohorská z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Do dnešního dne pomohla Policie České republiky získat do Českého národního registru dárců dřeně již více než 180 nových dárců. Všem registrovaným děkujeme.

Délka videozáznamu: 00:03:02. https://www.youtube.com/watch?v=-ixNYtApFO4.

Kampaň Policie České republiky „Podpořme darování kostní dřeně" se dostala do své druhé poloviny. Na závěr Mistrovství České republiky ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, které proběhlo dne 24. června v Plzni, Hudba Hradní stráže a Policie České republiky doprovodila kampaň už po deváté. Policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje si vzali k srdci výzvu vedení krajského ředitelství, které na místě reprezentoval plk. Pavel Krákora, ředitel Městského ředitelství policie Plzeň. Více než 20 policistů plzeňského kraje využilo na místě příležitosti a registrovalo se do Českého národního registru dárců dřeně. Velkým dílem se k projektu připojil Územní odbor Domažlice, ze kterého se přijelo zapsat 11 nových dárců. 
Motivací pro ně mohl být právě vedoucí jejich územního odboru, který v dubnu letošního roku daroval kostní dřeň. K přítomným promluvil také vedoucí územního odboru Rakovník, který je jako dárce kostní dřeně jednou z tváři kampaně. Plk. Šiler se intenzivně v této problematice angažuje a jeho osobní přístup přivedl do registru mnoho nových dobrovolných dárců. Jak je již při koncertech Hudby Hradní stráže a Policie České republiky na podporu kampaně zvykem, odborné informace podával lékař spjatý s problematikou transplantace kostní dřeně, tentokrát ten nejpovolanější, primář hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, Pavel Jindra. Protože osvětová akce oslovila širší spektrum zájemců, mohl náběrový tým plzeňské nemocnice přivítat do registru celkem 28 nových dárců krvetvorných buněk. K registraci aktivně přistoupily také zástupkyně ZPMV, která je partnerem kampaně. Vstup do registru dárců kostní dřeně je morálním závazkem, ale okamžik rozhodnutí přichází až ve chvíli, kdy pomoc potřebuje konkrétní pacient.

Délka videozáznamu: 00:05:31. https://www.youtube.com/watch?v=2i3uJfRJM_c.

V lázeňském městě Poděbrady se v sobotu 28. června uskutečnil tradiční Den záchranářů. Návštěvníci měli možnost se seznámit s technikou i činností všech složek integrovaného záchranného systému. Záštity na akcí převzali ministr vnitra, ministr zdravotnictví a také starosta města Poděbrady. Na lázeňské kolonádě zakončila Hudba Hradní stráže a Policie České republiky jarní část turné věnovaného celorepublikové kampani Policie České republiky „Podpořme darování kostní dřeně". I zde se toto špičkové hudební těleso setkalo s mimořádným ohlasem. Výjimečného ocenení se dostalo dvacítce záchranářů ze Středočeského kraje. Za jejich práci jim senátor Josef Řihák předal medaile hejtmana Středočeského kraje. Během vystoupení Hudby Hradní stráže a Policie České republiky byl policistům i široké veřejnosti k dispozici tým Ústřední vojenské nemocnice v Praze, pod vedením paní doktorky Michaely Kořánové. Příležitosti nechat se během koncertu zapsat do Českého národního registru dárců dřeně využilo více než 40 policistů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje i řada návštěvníků. Odhodlání středočeských policistů k nezištné záchraně lidského života ocenil ředitel krajského ředitelství plk. JUDr. Václav Kučera a všem nově zaregistrovaným policistům osobně a veřejně poděkoval. Ani v Poděbradech nechyběl policista, který již se záchranou neznámého lidského života prostřednictvím darování kostní dřeně má zkušenost. Tentokrát svůj příběh přiblížil pprap. Jaroslav Šlechta z pracoviště cizinecké policie v Příbrami. Kampaň za doprovodu Hudby Hradní stráže a Policie České republiky bude pokračovat v září a říjnu koncerty v Rakovníku, Teplicích a Hradci Králové.

Délka videozáznamu: 00:03:24. https://www.youtube.com/watch?v=K-8igywDcfI.

V rámci 7. dne s policií na Výstavišti v Praze - Letňanech byla kromě různých útvarů Policie české republiky, Hudby Hradní stráže a Policie České republiky prezentována také celorepubliková policejní kampaň "Podpořme darování kostní dřeně". Na místě byl přítomen tým paní doktorky Jany Navrátilové z FN v Plzni, díky kterému bylo možné přímo na místě vstoupit do Českého národního registru dárců dřeně. Této možnosti využili policisté Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, kteří o této možnosti byli předem informováni, ale i další návštěvníci Dne s policií. Dalšími akcemi, kde bude možné do Registru dárců kostní dřeně vstoupit, budou koncerty Hudby Hradní stráže a Policie České republiky v Jihlavě, Plzni nebo Poděbradech. Podrobné informace naleznete na webových stránkách Policie České republiky.

Délka videozáznamu: 00:01:49. https://www.youtube.com/watch?v=R_jSsOqOlxs.

Ve středu 28. května 2014 byla v Karlových Varech na Mlýnské kolonádě zahájena unikátní série sedmnácti koncertů Hudby Hradní stráže a Policie České republiky na podporu kampaně „Podpořme darování kostní dřeně".

Délka videozáznamu: 00:02:17. https://www.youtube.com/watch?v=BsTyY6n6Yj8.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS