Zobrazit menuSkrýt menu

Podmienky spolupráce učitel’ov a rodičov rómskych žiakov so špeciálnymi a výchovno-vzdelávacími potrebami

Autor: Turzák, Tomáš, Turzáková, Jana | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Slovenština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, Roč. 23, č. 4 (2013)
Plná dostupnost: NE žák, speciální vzdělávací potřeby, rodinné prostředí, vztah rodiče-škola, vztah rodiče-učitel, spolupráce ve výchově, sociálně znevýhodněný, Romové, integrace žáka, kvalitativní analýza, inkluzivní pedagogika

Kvalitativní průzkum podmínek spolupráce školy a romské rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí v procesu školní intergrace žáka. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů s učiteli, kteří pracují s romskými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, je prezentován přehled faktorů ovlivňujících kvalitu spolupráce školy a romské rodiny. Z výsledků vyplývá, že kvalita spolupráce je ovlivněna jak specifiky romské komunity, tak osobnostními a odbornými předpoklady učitelů a ostatních odborníků. V závěru autoři navrhují doporučení směřující k podpoře spolupráce romské rodiny a školy.

Turzák, Tomáš a Turzáková, Jana. Podmienky spolupráce učitel'ov a rodičov rómskych žiakov so špeciálnymi a výchovno-vzdelávacími potrebami. Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2013, 23(4), s. 328-335. ISSN 1211-2720.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS