Zobrazit menuSkrýt menu

Pociťovaný vztah k očekávanému dítěti a jeho vybrané souvislosti

Autor: Kolínková, Lucie | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO Lacinová, Lenka, dítě, děti, matka, psychika, očekávání, prožívání, psychický stav, strach, obavy, úzkost, deprese, výzkum

Práce se zabývá pociťovaným vztahem k očekávanému dítěti a jeho souvislostmi. Na vzorku 339 žen ve třetím trimestru těhotenství byla zkoumána spojitost vztahu k očekávanému dítěti s úzkostností, s depresivitou, s kvalitou partnerského vztahu, s vyhýbavostí citové vazby a s úzkostností citové vazby. Byl kontrolován vliv parity a chtěnosti dítěte. Nejsilnějším prediktorem vztahu k dítěti byla kvalita partnerského vztahu - ženy, které hodnotily svůj partnerský vztah jako kvalitní, pociťovaly silnější vztah k očekávanému dítěti. Byl prokázán také vliv parity - prvorodičky pociťovaly silnější vztah k dítěti než vícerodičky. Ostatní souvislosti byly pouze na úrovni korelací. Depresivita i vyhýbavost citové vazby souvisely s pociťovaným vztahem slabě negativně, souvislost s ostatními sledovanými proměnnými nebyla prokázána. Ve výzkumu je poprvé použita nová škála k měření vztahu k očekávanému dítěti, která překonává některé limity dosavadních metod. Metoda dobře rozlišuje mezi ženami s různou silou pociťovaného vztahu k očekávanému dítěti a měří různé aspekty tohoto konceptu.

Oponent práce Lenka Lacinová.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS