Zobrazit menuSkrýt menu

Pesso Boyden Psychomotorická Terapie v individuální, klinicko-psychologické praxi

Autor: Siřínek, Jan | Rok vydání: 2014 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: PsychoSom, Roč. 12, č. 1 (2014)
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, dospělý, Pesso Boyden, terapie, psychoterapie, psychomotorická terapie, psychomotorika, emoce, emoční vývoj, rozvoj, poruchy, odstranění, náprava

V tomto textu se zabývám formami zavádění PBSP do individuální práce s klientem v rámci běžné klinicko-psychologické praxe. Reflektuji v něm svou zkušenost s metodou, kterou od roku 2001 praktikuji v její základní podobě, tedy formou pravidelných, dlouhodobých, malých skupin. Vývoj terapeutické technologie PBSP posledních let však umožnil její širší využití také v individuální terapii. Zatímco v prvních desetiletích vývoje metody postupoval terapeutický proces v průběhu sezení rychle a často dramaticky „od těla ke slovu“ (bezprostřední prací s pocity ve speciálních cvičeních), což vyžadovalo téměř bezpodmínečně velmi specificky pojaté prostředí skupiny, dnešní přístup sleduje pozvolnější, jemnější i bezpečnější směr – „od slova k tělu“ (od rozhovoru k tělovým projevům, které význam slova evokuje). K možnostem i atmosféře individuálního psychoterapeutického uspořádání se tak PBSP dostala mnohem blíže.

Siřínek, Jan. Pesso Boyden Psychomotorická Terapie v individuální, klinicko-psychologické praxi. PsychoSom. 2014, roč. 12, č. 1, s. 8. ISSN: 2336-7741; 1214-6102 (online).

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS