Zobrazit menuSkrýt menu

Pes v roli terapeuta

Autor: Stančíková, Markéta | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele, Roč. 60, č. 6 (2013)
Plná dostupnost: NE terapie, terapie hrou, terapeut, zooterapie, postižený, handicap, mentálně postižený, motoricky postižený, speciální vzdělávací potřeby, sociální psychologie, psychofyziologie, specifická potřeba, specifické mozkové poruchy

Jak může canisterapie pomoci dětem se specifickými potřebami? Spolupráce s kompetentním canisterapeutem a jeho psem může přinést pokroky v oblasti psychické, fyzické i sociální. Autorka uvádí konkrétní příklady, kdy canisterapie přispěla k osamostatnění dívky s Downovým syndromem, rozvoji hrubé motoriky chlapce s těžkým mentálním postižením. Dále uvádí činnosti a hry se psem, kdy dítě rozvíjí počty, čtenářské dovednosti, hmatové, sluchové a zrakové vnímání, paměť i slovní zásobu. Další aktivity pomáhají rozvíjet jemnou motoriku. Závěrem několik rad a doporučení a nabídka knihy Canisterapie v teorii a praxi autorek Markéty Stančíkové a Jitky Šabatové.

Stančíková, Markéta. Pes v roli terapeuta. Rodina a škola: časopis pro všechny rodiče a učitele, 2013, 60(6), s. 16-17. ISSN 0035-7766.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS