Zobrazit menuSkrýt menu

Percipovaná rodinná atmosféra a názory vysokoškolských studentů na vstup do manželství [rukopis]

Autor: Kodytková, Vilma | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO Lacinová, Lenka, dítě, děti, rodiče, sňatek, manželství, výchova, hádky, dopad, psychika, vývoj, trauma

V bakalářské práci Percipovaná rodinná atmosféra a názory vysokoškolských studentů na vstup do manželství je rodinná atmosféra vymezena dimenzemi konfliktovosti a soudržnosti v původní rodině. Hlavní pozornost je zaměřena na problematiku konfliktů v rodině, zejména rodičovských konfliktů a jejich dlouhodobý dopad na chování dítěte, jeho názory a postoje. Další významnou oblastí, která určuje rodinnou atmosféru a mohla by působit na dítě v dlouhodobé perspektivě je soudržnost v původní rodině. Kvantitativní výzkum zkoumá na souboru 134 respondentů možný vztah mezi percipovanou rodinnou atmosférou a názory vysokoškolských studentů ke vstupu do manželství. Na základě výsledků musíme konstatovat, že rodinná atmosféra, vymezená v našem výzkumu soudržností a konfliktovostí v původní rodině, působí na vnímání výhod a nevýhod v manželství jen v emocionální oblasti celkového štěstí. V jiných oblastech života se vztah neprokázal.

Kodytková, Vilma. Percipovaná rodinná atmosféra a názory vysokoškolských studentů na vstup do manželství [rukopis]. 2006. 51 l. Vedoucí práce Lenka Lacinová.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS